هشدار

پروژه ها

خریدارن گرامی در حفظ جعبه گوشی و لیبل یا کارت گارانتی کوشا باشید.

لازمۀ ارائه تمام خدمات گارانتی و دریافت کد فعالسازی، در دسترس بودن جعبه گوشی می باشد.

از ارائه هر گونه خدمات پس از فروش بدون جعبه گوشی معذوریم.